Algemene voorwaarden

1. De oppasaanvrager

1.1 De oppasaanvrager betaalt de Oppascentrale (OC) een jaarlijkse contributie van € 25,- per kalenderjaar en een vaste vergoeding (administratiekosten) van € 5,00 per bemiddelde oppasaanvraag. De contributie wordt overgemaakt en de administratiekosten geeft u mee aan de oppasstudent.

1.2 De oppasaanvrager betaalt de oppasstudent een bedrag van € 7,- per uur. Daarnaast betaalt de oppasaanvrager indien van toepassing de geldende toeslagen.

1.3 De oppasaanvrager zal de oppasstudent met respect behandelen. Hij of zij zal zorg dragen op het afgesproken tijdstip weer thuis te zijn.

1.4 Indien de oppasaanvrager een oppasaanvraag annuleert en de OC al een oppas geregeld heeft, verplicht de aanvrager zich de annuleringkosten van € 12,- (exc. feestdagtoeslagen) te betalen. Indien de oppas aan de deur wordt geannuleerd, dient de oppasaanvrager de oppas een annuleringsvergoeding van €15,- (exc. feestdagtoeslagen) mee te geven.

1.5 Voordat wij vaste aanvragen in behandeling kunnen nemen dient de aanvrager de inschrijving en contributie te hebben voldaan. Wij wijzen u erop dat wij geen garantie kunnen bieden en restitutie van de jaarlijkse contributie is niet mogelijk. Zodra wij complete informatie hebben ontvangen over tijden, data en overige bijzonderheden, brengen wij de aanvragen onder de aandacht van onze oppassen. Wij zullen een week aan de aanvraag spenderen waarna wij uitsluitsel geven over het al dan niet slagen. Bij het verdelen van de data over 2 (of meer) oppassen is de kans groter dat de aanvragen vervuld kunnen worden. Indien er na een week geen positieve reacties zijn, bestaat de mogelijkheid om alle aanvragen wekelijks, apart in behandeling te nemen. Mocht u na bevestiging van de aanvragen besluiten om uw oppasverzoek in zijn geheel te annuleren dan worden er annuleringskosten à €24,- in rekening gebracht.

1.6 De oppasaanvrager is aansprakelijk voor fouten begaan door de oppasstudent indien de oppasstudent handelde in de uitvoering van de opgedragen taak, tenzij de oppasaanvrager kan aantonen dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de oppasstudent.

1.7 De oppasaanvrager kan een voorkeur uitspreken met betrekking tot een bepaalde oppasstudent. Bij beschikbaarheid van betreffende oppasstudent zal de OC hieraan tegemoet komen.

1.8 De oppasaanvrager zorgt voor koffie/thee of fris voor de oppasstudent. Indien de oppasaanvraag om 18:00 of eerder aanvangt zorgt zij voor een eenvoudige warme maaltijd voor de oppasstudent. Tevens draagt zij er zorg voor dat de oppasstudent eventueel in de gelegenheid is om te studeren.

1.9 De oppasaanvrager stelt de OC schriftelijk of telefonisch op de hoogte indien zij geen gebruik meer wil maken van de diensten van de OC.

1.10 De oppasaanvrager woont in Amsterdam of directe omgeving (Amstelveen, Diemen, Duivendrecht).

2. Stichting Oppascentrale Kriterion

2.1 De OC heeft enkel en alleen een bemiddelende rol en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken door één van beiden partijen en voor schade door de oppasstudent veroorzaakt.